Congratulations to the winners of Hulagway sa Araw ng Davao 2019!